زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_شکنج_زلفیوی_جدایه_پرچم_ایتموسن

علی شکنج زلفیوی جدایه پرچم ایتموسن #راه_شام_یتیم_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم یتیم تبریزی . علی شکنج زلفیوی جدایه پرچم ایتموسن نظامی عالمی پوزوب جهانی برهم ایتموسن من شکسته خاطری غمیله همدم ایتموسن . . غمونده اوج ایدوب ز بسبیشتر

دسته بندی درختی