زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_شیر_خدادور_سینه_سی_سینادن_افضلدی

علی شیر خدادور سینه سی سینادن افضلدی #حیدریه

مدح امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . علی پور آقا ( علیوی ) . علی شیر خدادور سینه سی سینادن افضلدی اونون بیر تار گیسوسی بوتون دنیادن افضلدی . مبارک پیکرین چکدی نجف آغوشینه جان تک که حیدر دفنبیشتر

دسته بندی درختی