زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_نگار_من

علی نگار من گل بهار من #حیدریه

مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج افشین بابک اردبیلی . #فارسی . علی نگار من گل بهار من وزد نسیم عشق زکوی یارمن . زکعبه نور حق دمیده امامبیشتر

دسته بندی درختی