زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:علی_ویرانه_منزلده_مکان_بیر_روزگار_ایتدوم

علی ویرانه منزلده مکان بیر روزگار ایتدوم #حضرت_رقیه #صدری_اردبیلی

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها در خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . بر گرفته از کتاب #پرچم_عزا #یحیوی_اردبیلی (1) . علی ویرانه منزلده مکان بیر روزگار ایتدوم قرا بختیم کیمی شام خرابی تیره تار ایتدومبیشتر

دسته بندی درختی