زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عمه_جان_دشمن_سالوب_محنت_قطاریندن_منی

عمه جان دشمن سالوب محنت قطاریندن منی #راه_شام #انور_اردبیلی

راه شام زبانحال حضرت رقیه (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . عمه جان دشمن سالوب محنت قطاریندن منی نجم تک سن آیری سالما غم مداریندن منی . . ای اسارت مکتبینده قزلارا آموزگار هانسی بیر قز منبیشتر

دسته بندی درختی