زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عمه_وی_دور_یولا_سال_کرببلایه_گئدیرم

عمه وی دور یولا سال کرببلایه گئدیرم #کوچ_شام #واصف_مرندی

خروج از خرابه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . احد ظهرابزاده ( واصف مرندی ) . عمه وی دور یولا سال کرببلایه گئدیرم داغلی قلبیم دولوسی عرض و گلایه گئدیرم التماس ایله میسن راز و دعایه گئدیرم ویرمیشام قاره علم غصهبیشتر

دسته بندی درختی