زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عنوان_کنم_کلام_بنام_تو_یاعلی

عنوان کنم کلام بنام تو یاعلی #حیدریه

مدح حضرت امیر المؤمنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حاج زین العابدین امیدی ( وافد زنجانی ) . عنوان کنم کلام بنام تو یاعلی خواهم مدد ز نام و کلام تو یاعلی . ای شهسوار کشور دین محمدی روشن شده زبیشتر

دسته بندی درختی