زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عیال_شاه_مردانوخ_جماعت

عیال شاه مردانوخ جماعت #کوفه #علومی_تبریزی

ورود اسرا بکوفه ویران . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . عیال شاه مردانوخ جماعت اسیر آل سفیانوخ جماعت . بیله فکر ائتمیون گبر و یهودوخ تماما اهل قرآنوخ جماعت . او باش که ایلوری قرآن تلاوت دیور یعنیبیشتر

دسته بندی درختی