زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_او_گوندور_بیزه_قرآن_اولا_حاکم_جهانا

عید او گوندور بیزه قرآن اولا حاکم جهانا #مهدیه #امینی_خویی

در انتظار عید . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم امینی خوئی . عید او گوندور بیزه قرآن اولا حاکم جهانا آنلیا دینینی هر وقت گله هر کیم جهانا یا گرک اولمیا دنیا یوزونون زور دیه نی یا گرک قهراً و قطعاً چکیلوببیشتر

دسته بندی درختی