زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_رمضان_آمد_و_دل_جلوه_به_جان_داد

عید رمضان آمد و دل جلوه به جان داد

عید فطر – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – مرحوم عباس کی منش (مشفق کاشانی) . عید رمضان آمد و دل جلوه به جان داد جان آینه بر دل به صفای رمضان داد . آن عاشق وارسته فروغ ازلی را از پرتو این عید دل افروز به جان داد . مهمانبیشتر

دسته بندی درختی