زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_قرباندور_ثنای_حی_سبحان_ایلیون

عید قرباندور ثنایِ حَیِّ سبحان ایلیون #عید_قربان #فیضی_اردبیلی

عید قربان ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . #فیضی_اردبیلی عید قرباندور ثنایِ حَیِّ سبحان ایلیون حمد و تسبیح ‌و دعا و ذکرِ قرآن ایلیون نَفْسوزی ذبح ایلیوب ، ایمانه قربان ایلیون خالقِ یکتانین عشقین مونِسِ جان ایلیون بیشتر

دسته بندی درختی