زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_قرباندی_اوخور_کعبه_ده_حجاج_سرود

عید قرباندی اوخور کعبه ده حجاج سرود #عید_قربان #حجت_مرتضایی

عید قرباندی اوخور کعبه ده حجاج سرود لک لبیک سسی قوزانور ای رب ودود حاجیِ فاطمه نین تِز فرجین جور ایله باغلیوبدی یولووی شدتیلن آل سعود . #عید_قربان #حجت_مرتضایی #عید_قرباندی_اوخور_کعبه_ده_حجاج_سرود #ترکی . ✍️بیشتر

دسته بندی درختی