زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_قربان_است_ای_یاران_گل_افشانی_کنید

عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید #سازگار

عید قربان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید در منای دل وقوف از حج روحانی کنید . تا نیفتاده است جان در پنجۀ گرگ هوا گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید . سنگ ها ازبیشتر

دسته بندی درختی