زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_قربان_است_و_من_قربان_تو

عیدقربان است ومن قربان تو #بیدق_داری

عید سعید قربان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . عیدقربان است ومن قربان تو دل سبوی خون شد ازهجران تو . بر پر کاهی نمی ارزد اگر دل نشدبایک نظر ویران تو . دیده ودل کی خدائی میشود گرنتابد نوربیشتر

دسته بندی درختی