زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_قربان_است_یا_عید_عنایات_خداست

عید قربان است یا عید عنایات خداست #سازگار

عید قربان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . عید قربان است یا عید عنایات خداست؟ عید عشق و عید ایثار و مناجات و دعاست . ذات حق با میهمانانش گرفته جشن عید مرکز این جشن نورانی بیابان مناست . هر کجا روبیشتر

دسته بندی درختی