زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عید_مبعث_دور_آچوب_گل_گلشن_و_گلزاره_باخ

عید مبعث دور آچوب گل گلشن و گلزاره باخ #پیامبراسلام #نادری

عید #مبعث . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #نادری . عید مبعث دور آچوب گل گلشن و گلزاره باخ تهنیت آواسی دوشموش کوچه و بازاره باخ . . بو همان گوندور گلوب سَس کعبۀ مقصودیدن «اِقرأ باسم یا محمّد» امر اُولوببیشتر

دسته بندی درختی