زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:عیسی_محرمی

مرتضانی انتخاب ایتدی خدایِ ذوالمنن #حیدریه #عیسی_محرمی

در مدح حضرت امیرالمؤمنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عیسی محرمی . مرتضانی انتخاب ایتدی خدایِ ذوالمنن فاتحِ بدروحنین اولدی،یلِ خیبر شکن عبدودلر قاننی جاری ایدوب اژدر فکن جنگیلرده یکّه تاز عرصۀ پیکاریدیبیشتر

عالمِ بود و نبود از کردگار زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عیسی محرمی . عالمِ بود و نبود از کردگار زینب است جذبۀ عشق از ازل در اختیار زینب است . بر کسی خواهد عطایش میکند این تحفه را اعتبار تحفه هم از اعتباربیشتر

دسته بندی درختی