زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غارته_ال_آچدی_لشگر_داده_گل_اماندی_قارداش

غارته ال آچدی لشگر داده گل اماندی قارداش #غارت_خیام #صافی_تبریزی

#غارت_خیام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_سو_یوخومدی_قزلاروندان … 5 سبک مشابه . مرحوم صافی تبریزی . غارته ال آچدی لشگر داده گل اماندی قارداش اودلانوب خیام یکسر ظلم اودیله یاندی قارداش . . قتلگهدهبیشتر

دسته بندی درختی