زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غارت_خیام_معزی_اردبیلی

الهی عترت خیرالورایه محشردی #غارت_خیام_معزی_اردبیلی

غارت خیام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . الهی عترت خیرالورایه محشردی کیمیم قالوب چاغورام تا هرایه محشردی . سنی قسم وئرورم آیه های والفجره یتور بالالاری نُور صفایه محشردی . به حقّ سوره کوثربیشتر

دسته بندی درختی