زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غارت_گونی_عوالمه_چون_دوشدی_انقلاب

غارت گونی عوالمه چون دوشدی انقلاب #غارت_خیام #ذهنی_تبریزی #سعدی_زمان

غارت خیام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسينی سعدی زمان و مرحوم ذهنی زاده . غارت گونی عوالمه چون دوشدی انقلاب زهرا قیزی دوتوب گونه یوز ایلدی خطاب . باتدی اسلامین گونی ای گون نه رخوتدور بو گون سنده بات غارتبیشتر

عریان گورنده قارداشینی دخت بوتراب – #حسینیه – #سعدی_زمان

#عاشورا_گونی زبانحال حضرت زینب خطاب به آفتاب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . عریان گورنده قارداشینی دخت بوتراب یوز دوتدی آفتابه طرف ایلدی خطاب . ای گون ندور بو سوزشون اودلاندی قارداشیم رحمبیشتر

دسته بندی درختی