زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غدیر_آمد_هویدا_شد_به_عالم_قدر_شیعه

غدیر آمد هویدا شد به عالم ،قدرشیعه #حیدریه

در عید غدیر و مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرتضی اسکندری ( ساعد زنجانی ) . #فارسی . غدیر آمد هویدا شد به عالم ،قدرشیعه تجلّی کرده روی دست احمد،بدرشیعه علی اول کلامم علی حسنبیشتر

دسته بندی درختی