زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غرفه_دن_ام_حبیبه_اولارا_باخدی_بیر_آز

شاه بانوی حجاز و حرم شیر خدا #فاطمیه #انور_اردبیلی

شرح مختصر از رفتن حضرت صدیقۀ کبری حضرت زهرا (س) به مجلس عروسی و تاریخچۀ #ام_حبیبه #گریز به احوالات #کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . شاه بانوی حجاز و حرم شیر خدا پارۀ قلب نبی سیده و خیربیشتر

دسته بندی درختی