زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غرق_گل_شد_کربلا_چون_رهگذار_زینب_است

غرق گل شد کربلا، چون رهگذار زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب کبری سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم چایچیان . غرق گل شد کربلا، چون رهگذار زینب است یا که خونین مقتل یار و تبار زینب است . قامت موزون اکبر، سرو ناز کربلاست چشمۀ این باغ، چشمبیشتر

دسته بندی درختی