زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غریب_آناسین_او_شیرین_مقال_ایدوب_آرام

غریب آناسین اوشیرین مقال ایدوب آرام – دیدی الهی الیمدن جوان بالام گیدیری #اکبریه #زائر_تبریزی

وداع حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم زایر . غریب آناسین اوشیرین مقال ایدوب آرام گلوب عقابه طرف ایلدی رکابنه رام . ایان رکابه قویوب مظهر رسول الله باخوب اوغول آناسی قلبدن چکوب بیرآه . دیدیبیشتر

دسته بندی درختی