زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غریق_بحر_عصیانم_الهی

غریق بحر عصیانم الهی #مناجات #بابک_اردبیلی

مناجات #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک #غفرانی_اردبیلی . حاج افشین بابک اردبیلی . #فارسی . غریق بحر عصیانم الهی غمین و دیده گریانم الهی من آن عبد گنهکار و ذلیلم پشیمانم پشیمانم الهی . خدایابیشتر

دسته بندی درختی