زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غفار_طارمی

ای بوجودت شده اثبات من #حیدریه #غفار_طارمی

مدح حضرت علی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا غفار طارمی . ای بوجودت شده اثبات من کرده تجلّی برِ مرآت من غیر تو کی  میشود آیات من مانع فیض است حجابات من طول سفر بعد مقامات من . . نیستبیشتر

دسته بندی درختی