زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غلام_درگه_شاهنشهم_گوزوم_توخدی

غلام درگه شاهنشهم گوزوم توخدی #حسینیه #حسن_یعقوبی

غلام درگه شاهنشهم گوزوم توخدی بیر الده کی برکت وار آزی چوخی چوخدی نقدر وار نفس اظهار فقر ایدم هیهات حسینون عاشقیم من، منیم نییم یوخدی . حاج #حسن_یعقوبی . #حسینیه #حسینیه_مدح #ترکی #غلام_درگه_شاهنشهم_گوزوم_توخدی . ✍️بیشتر

دسته بندی درختی