زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غم_حصاره_سالدی_من_سکنا_ایدن_غمخانه_نی

غم حصاره سالدی من سکنا ایدن غمخانه نی #حضرت_ام_البنین #هدایت_تبریزی

زبانحال #حضرت_ام_البنین (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . غم حصاره سالدی من سکنا ایدن غمخانه نی هالۀ محنت آلیب آغوشه بو کاشانه نی . هر طرفدن باشمه غم یاغدی غرق ایتدی منی صرصر غم سولدوروب باغ وبیشتر

دسته بندی درختی