زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غم_دوتوب_قلبیمی

غم دوتوب قلبیمی ظلم آلوب صبریمی #خروج_مدینه #آسال_اردبیلی

خروج از مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . نوید آسال اردبیلی . . غم دوتوب قلبیمی ظلم آلوب صبریمی عازم نینوایم عاشق کربلایم . دور حسینون گیدور یثربی ترک ایدور طالب هر بلایم عاشق کربلایم . من شهید ولایم عاشقبیشتر

دسته بندی درختی