زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:غم_و_محنتیم_گلوبدور_اؤرگیمده_جوشه_قارداش

غم و محنتیم گلوبدور اؤرگیمده جوشه قارداش #اربعین #یحیوی_اردبیلی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . غم و محنتیم گلوبدور اؤرگیمده جوشه قارداش بو نه سرّدور مزارون اولوب آلتی گوشه قارداش . . . گوزیمون یاشیلا یازدوم سنه غم کتابی گتدوم دور ایاقه قبرونبیشتر

دسته بندی درختی