زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:فاخرم

آلموشام چون باده دست ساقی میخانه دن

وداع حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . عباسعلی فاخر . آلموشام چون باده دست ساقی میخانه دن من باجی مستم ازل گون ایچدیقوم پیمانه دن . . من ازل گون نوش ایدن پیمانه دن مستم باجیبیشتر

دسته بندی درختی