زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:فاش_میگویم_و_از_گفته_خود_دلشادم

من که تا عرش برین سربزند فریادم #پندیات #احمد_خسروشاهی

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . احمد خسروشاهی تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . من که تا عرش برین سربزند فریادم نیست جز خاطره ی عشق وجنون دریادم تیشه ام نیست ولی باقلمم فرهادم فاش میگویم وازگفته خود دلشادم بندهبیشتر

دسته بندی درختی