زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:فاضل

محرّم آمد و دل ها فگار می بینم

محرّم آمد … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمّد حسین فاضل جمی . محرّم آمد و دل ها فگار می بینم بر آسمان ز شفق لاله زار می بینم . محرّم آمد و جبریل خادم شه دین به بزم تعزیه خدمتگزار می بینم بیشتر

دسته بندی درختی