زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:فاطمۀ_طاهره_علیا_جناب

فاطمۀ طاهره عُلیا جناب #فاطمیه #حمزه_عاشقان

در مدح و شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج حمزه عاشقان . فاطمۀ طاهره عُلیا جناب دختر فرخندۀ ختمی مآب . . پرده نشین حَرم کبریا همسرشایستۀ شیر خدا ترجمۀ آیۀ شمس الضُحابیشتر

دسته بندی درختی