زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:فاطمیه_بیدق_داری

هردم رسد برجان ، عطر، جنت #فاطمیه_بیدق_داری

ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری . هردم رسد برجان ، عطر، جنت ازشهرپیغمبر. 2 . گلشن شده مکه گوئیا ختم الانبیا داردگلی دربر 2 . آید چنین آوا . یاحضرت زهرا یاحضرتبیشتر

ای جمالت مهردل آرا #فاطمیه_بیدق_داری

ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری . ای جمالت مهردل آرا آیتی از ایزد یکتا برزمین ازعالم بالا آمدی یاحضرت زهرا . گل باغ حی تبارک مقدمت برشیعه مبارک 4 . . گل هستیبیشتر

ای مدینه آدلانان صدیقۀ کبری منم #فاطمیه_بیدق_داری

درمدح حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری . ای مدینه آدلانان صدیقۀ کبری منم حضرت طاها قیزی انسیة الحورا منم جنته اهل ولانی یول وئرن فردا منم اون بیرعیسانین ائدن سرمشقینیبیشتر

گلدی امید اهل ولا #فاطمیه_بیدق_داری

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود #بیدق_داری . گلدی امید اهل ولا لطف ائلیوب دنیایه خدا عالمه قویدی قدمین شیعه پناهی . یئر دئیه سن رضوانه دونوب لاله گوزل رنگه بورونوب گلدیبیشتر

فاطمه گلدی جهانه #فاطمیه_بیدق_داری

میلادیه حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . سبک : تصنیف مرغ سحر (ماهور) . فاطمه گلدی جهانه مکه دونوبدور جنانه . چشمه ی کوثر جوشدی یاران آلدی قرارین بی قراران . وئردی دوباره یئرهبیشتر

ای نور خدایی زهرا #فاطمیه_بیدق_داری

میلادیه حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حاج داود بیدق داری (داور) . . سبک : ای ساقی ما سرمستان (دستگاه شور گوشه رضوی) . . ای نور خدایی زهرا دریای صفایی زهرا شده ای شکوفا در گلستان ای گل رضوان بیشتر

لطف ائتدی حق داور/دنیایه گلوب کوثر #فاطمیه_بیدق_داری

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . لطف ائتدی حق داور/دنیایه گلوب کوثر اولدی آنادان حضرت زهرا جان آلدی اورک بیزدن/سس گلدی هامی یئردن زهرانی چاغیردی هامی دنیابیشتر

ای ماه افلاک مهربانی #فاطمیه_بیدق_داری

مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) لالایی حضرت خدیجه (س) #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حاج داود بیدق داری (داور) . . سبک : شد خزان … دستگاه همایون . . ای ماه افلاک مهربانی در زمین بانوی آسمانی بیشتر

دسته بندی درختی