زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:لبلری_گولدی_حسینون_دئدی_اصغر_گلدی

لبلری گولدی حسینون دئدی اصغر گلدی #اصغریه #معروف_اهری

میلادیه حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عباسی معروفان اهری . لبلری گولدی حسینون دئدی اصغر گلدی غنچه ی بی بدل باغ پیمبر گلدی . بوستان علوی بار دگر اولدی بهار نوه ماه وش حضرت حیدر گلدی . منه واربیشتر

دسته بندی درختی