زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:لطف_ائدوب_بو_منزل_ویرانه_چوخ_خوشگلموسن

لطف ائدوب بو منزل ویرانه چوخ خوشگلموسن #حضرت_رقیه #احمدیان_خسروشاهی

زبانحال رقیه خاتون خطاب به سر مبارک اباعبدالله . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … . احمدیان خسروشاهی . لطف ائدوب بو منزل ویرانه چوخ خوشگلموسن گل یتوب عمریم گونی پایانه، چوخ خوشگلموسن بیشتر

دسته بندی درختی