زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مادر_ام_الائمه_همسر_ختم_رسل

مادر امّ الائمّه همسر ختم رسل #حضرت_خدیجه #ولایی_زنجانی

مادر امّ الائمّه ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki سید ناصر ولایی زنجانی مادر امّ الائمّه همسر ختم رسل پُرشد از یک غنچة تو در دل گلزار ، گل ای جهانی بهره مند از سفرة احسان تو سرور کُّلِ زنان برخاست از دامان تو گوهرتبیشتر

دسته بندی درختی