زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مادر_بهشت_من_همه_آغوش_گرم_توست

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست #فاطمیه #شهریار

مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) . مادر بهشت من همه آغوش گرم توست گوئی سرم هنوز به بالین نرم توست . پیوسته در هوای تو چشمم به جستجوست هرلحظه با خیال تو جانم به گفتگوستبیشتر

دسته بندی درختی