زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ماه_تمام_نیمه_ماه_خدا_حسن

ماه تمام نیمه ی ماه خدا،حسن #حسنیه #حسن_نجفلو

سبط اکبر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حجة الاسلام حاج حسن نجفلو . ماه تمام نیمه ی ماه خدا،حسن سبط نبی خاتم و نور هدی،حسن . بند دل بتول و گل باغ مصطفی فرزند نامدار شه لا فتي،حسن . القاب آن امام همام ار کنیبیشتر

دسته بندی درختی