زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ماه_رحمت_نیمه_سی_اولدون_هویدا_یا_حسن

ماه رحمت نیمه سی اولدون هویدا یا حسن #حسنیه #هدایت_تبریزی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هدایتی تبریزی . ماه رحمت نیمه سی اولدون هویدا یا حسن مهر و مه اولدی سنه غرق تماشا یا حسن . اهل دل حسن و کمالاتونده نقصان گورمیوب احسنبیشتر

دسته بندی درختی