زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ماه_رمضان

رمضان ای مه رحمت مه غفران رمضان #مناجات #ولایی_زنجانی

رمضانیه سید ناصر ولائی زنجانی رمضان ای مه رحمت مه غفران رمضان رمضان ای سپر آتش نیران رمضان هیچ ماهی نَبُوَد چون تو ، به حق با عظمت در تو نازل به پیمبر، شده قرآن رمضان سحرت پر برکت هست و شبت لیلۀ قدر در تو سرشار شود رحمتبیشتر

بو آیین جلوۀ هدایتی وار #مناجات #واصف_مرندی

رمضانیه … واصف مرندی … بو آیین جلوۀ هدایتی وار نچه مین آیه و روایتی وار دوزدی فانی سرادی دنیاسی ولی چوخ جاودانه آیتی وار فرصتی فوته وئرمز عمرونده هر کیمین درکی وار درایتی وار بو مجالسده ساکت اگلشمز هر کسینبیشتر

خیز ای بندۀ محروم و گنهکار بیا #مناجات #حسان

دعوت خداوند … مرحوم حبیب الله چایچیان (حسان) … خیز ای بندۀ محروم و گنهکار بیا یک شب ای خفتۀ غفلت زده هشیاربیا بس شب و روزکه در زیر لحد خواهی خفت هم غنیمت بشمار این شب و بیدار بیا شب فیض است در توبه و رحمتبیشتر

ای خدا گرفتارم #مناجات #سازگار

مناجات با خدا … حاج غلامرضا سازگار … ای خدا گرفتارم بنده‌ای گنه کارم من فقط تو را دارم لااله الاالله لااله الاالله … بار محنت آوردم اشک خجلت آوردم با گناه بسیارم لااله الاالله لااله الاالله … عهدبیشتر

دسته بندی درختی