زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ماه_روزه_بهترین_ماه_خدا

ماه روزه، بهترین ماه خدا #رمضانیه #راوی

ماه رمضان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر احد #پیشگر . ماه روزه، بهترین ماه خدا ماه پاکی، مظهر صدق و صفا . بشنو از من ای برادر این پیام بندگی واقعی، ماه صیام . ماه عشق و عاشقی، ماه نیاز حرف دل برگو تو بابیشتر

دسته بندی درختی