زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ماه_فرو_ماند_از_جمال_محمد

ماه فرو مانَد از جمال محمّد #پیامبراسلام #سعدی_شیرازی

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی . ماه فرو مانَد از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد . قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدرِ با کمال محمّد . وعدهبیشتر

دسته بندی درختی