زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ماه_محرم_اولدی_عالم_نوایه_گلدی

ماه محرم اولدی عالم نوایه گلدی #ورود_محرم #غفاری_زنجانی

ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غفاری زنجانی . ماه محرم اولدی عالم نوایه گلدی چخدی حسین وطندن کرب و بلایه گلدی . . واردور یری بو نوعی سسلنسه گر مدینه گیتمه اماندی گیتمه ای سرور اهل دینه اولما رضا پریشانبیشتر

دسته بندی درختی