زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ما_را_رمق_از_روح_و_علی_را_ز_خداست

ما را رمق از روح و علی را ز خداست #حیدریه #شاهی_اردبیلی

ما را رمق از روح و علی را ز خداست هر جاست خدای ما علی هم آنجاست ای آن که ز محدودی مردم گویی گوییّ و ندانی که علی استثناست . . #حیدریه #شاهی_اردبیلی #حیدریه_مدح #ما_را_رمق_از_روح_و_علی_را_ز_خداست #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعاربیشتر

دسته بندی درختی