زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ما_همه_قطره_و_تو_دریایی

ما همه قطره و تو دریایی #مهدیه #عابد_تبریزی

یا مهدی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . فانی تبریزی تضمین از مرحوم #عابد_تبریزی . . ما همه قطره و تو دریایی ما همه ذرّه و تو بیضایی ما همه بنده و تو مولایی «ای نهان از نظر که پیدایی بی همه جایی و بهر جایی» . بیشتر

دسته بندی درختی