زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ما_هوای_جان_و_تن_از_سر_برون_خواهیم_کرد

گر زما بیعت همی خواهد یزید می پرست

گر زما بیعت همی خواهد یزید می پرست ما بخون خویشتن کسب شئون خواهیم کرد . ذلت بیعت ز دامان حسین دور است دور ذلت و خواری نصیب خصم دون خواهیم کرد … … شعر از مرحوم #سعدی_زمان ؛ متن کامل در هشتک زیربیشتر

دسته بندی درختی