زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مبارک_بادا_به_خلق_جهان

مبارک بادا به خلق جهان امشب آیت حجب و حیا آمد #زینبیه #آذرین_خلخال

میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک : شبانگاهان . ودود آذرین خلخال . #فارسی . مبارک بادا به خلق جهان امشب آیت حجب و حیا آمد بده ساقی یک قدح پرمی زانکه اسوۀ عشق و وفابیشتر

دسته بندی درختی