زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مباهله

ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب #مباهله #برقعی

‍ مباهله ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . ناگهان صومعه لرزید از آن دقّ‌ الباب اهل آبادی تثلیث پریدند از خواب . رجز مأذنه‌ها لرزه به ناقوس انداخت راهبان را همه در ورطۀ کابوس انداخت . قصۀ فتنه وبیشتر

دسته بندی درختی